Project Management Solution - Consultanţă în management

Project Management Solution
Project Management Solution
Project Management Solution

43 de instituții și organizații vor coordona Acordul de Parteneriat 2014-2020

43 de instituții și organizații vor coordona Acordul de Parteneriat 2014-2020

Comitetul de Coordonare pentru Managementul Acordului de Parteneriat 2014-2020 reprezintă primul nivel de coordonare strategică pentru implementarea, în scopul utilizării eficiente și efective, a Fondurilor Europene Structurale și de Investiții 2014-2020. 

Componența acestui comitet (CCMAP) a fost anunțată recent de Ministerul Fondurilor Europene, printr-un comunicat de presă. Astfel, din structura CCMAP vor face parte următoarele categorii de parteneri:

I. Autorităţi şi instituţii ale administraţiei publice

1.Ministerul Fondurilor Europene
2.Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
3.Ministerul Afacerilor Interne
4.Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
5.Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
6.Ministerul Transporturilor
7.Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului
8.Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri
9.Ministerul pentru Societatea Informaţională
10.Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
11.Ministerul Educației și Cercetării Științifice
12.Ministerul Sănătății
13.Ministerul Culturii
14.Ministerul Finanțelor Publice
15.Ministerul Justiției
16.Ministerul Afacerilor Externe
17.Agenţia Naţională pentru Romi
18.Comisia Naţională de Prognoză
19.Institutul Naţional de Statistică
20.Consiliul Concurenţei
21.Consiliul Economic şi Social
22.Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării
23.Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării

II. Structuri asociative, organizaţii din mediul economic, social şi din societatea civilă24.Asociația Centrul Român de Politici Europene
25.Asociaţia Comunelor din România
26.Asociația Institutul pentru Politici Publice
27.Asociația Națională de Turism Rural Ecologic și Cultural (ANTREC)
28.Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România (AOAR)
29.Asociația Patronală a Furnizorilor de Formare Profesională din România
30.Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (PTIR)
31.Asociația Pro-Youth
32.Asociația Română a Băncilor
33.Blocul Național Sindical (BNS)
34.Camera de Comerţ şi Industrie a României
35.Centrul de Resurse pentru Participare publică
36.Centrul Romilor pentru Intervenţie Socială şi Studii (Romani Criss)
37.Confederația Sindicală Națională Meridian
38.Consiliul de Coordonare Naţională a Pactelor Regionale pentru Ocupare şi Incluziune Socială
39.Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România
40.Consiliul Patronatelor Bancare din Romania
41.RURALNET – rețea de dezvoltare comunitară

42.UNICEF

43.WWF Asociaţia programul Dunăre Carpaţi Romania

Membrii din partea partenerilor socio-economici și organizațiilor care reprezintă societatea civilă au fost selectați dintre organizațiile care au răspuns anunţului publicat în data de 8 octombrie 2014 pe site www.fonduri-ue.ro. Ca urmare a invitaţiei de depunere a candidaturii, până la termenul limită, au fost înregistrate solicitări din partea a 155 de organizații. În cadrul procesului de selecție au fost avute în vedere următoarele: reprezentarea echilibrată a domeniilor relevante pentru implementarea fondurilor europene structurale şi de investiţii;expertiza şi experiența partenerilor, organizațiile fiind invitate să descrie maximum trei acţiuni/ proiecte relevante pentru domeniul menţionat, care au fost iniţiate şi implementate în perioada 2010-2014;utilitatea propunerilor formulate pentru rolul şi atribuţiile CCMAP.

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

Vezi toate articolele
Copyright © PMS.ro - 2021 - Project Management Solution Developed by EPIC WEB